Missie

De gemeenschap wapenen met de kennis van het verleden om de uitdagingen van de toekomst aan te pakken.

De beweging iD wil bijdragen tot een sociaal coherente maatschappij, die bewust van haar verleden openstaat voor de uitdagingen van de toekomst. Dit door het professioneel aanbieden van duurzame inzichten, die rekening houden met de culturele geschiedenis en de complexe sociale realiteit.

Geen toekomst zonder wortels.